โฮมเพจ » ทำอย่างไร » วิธีบอกอูบุนตูเวอร์ชันใดที่คุณใช้งานอยู่

    วิธีบอกอูบุนตูเวอร์ชันใดที่คุณใช้งานอยู่

    การบอกอูบุนตูที่คุณใช้อยู่นั้นเป็นเรื่องง่ายมาก คุณมักจะใช้คำสั่งนี้เพื่อคิดออกว่าคุณกำลังเรียกใช้ Edgy หลังจากที่คุณอัพเกรดจาก Dapper.

    cat / etc / issue

    Ubuntu edgy (สาขาการพัฒนา)

    โปรดทราบว่าหมายเลขเวอร์ชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ฉันกำลังเรียกใช้รุ่นเบต้าดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อฉันเรียกใช้คำสั่งนั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ควรมีความชัดเจนว่าคุณกำลังเรียกใช้ Edgy.