โฮมเพจ » ทำอย่างไร » นำเข้าข้อมูล Microsoft Access ไปยัง Excel

  นำเข้าข้อมูล Microsoft Access ไปยัง Excel

  Microsoft Access เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลงในตารางและการสร้างแบบสอบถามเพื่อสร้างรายงานเฉพาะ Excel ทำให้กระบวนการนำเสนอข้อมูลง่ายขึ้นในแผ่นงานแผ่นเดียว ที่นี่เราจะแสดงขั้นตอนในการนำเข้าตารางการเข้าถึงลงใน Excel.

  เปิดแผ่นงาน Excel ใหม่หรือที่มีอยู่ที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลและคลิกข้อมูลรับข้อมูลภายนอกจากการเข้าถึง.

  จากนั้นเรียกดูฐานข้อมูล Access ที่คุณต้องการรับข้อมูลตารางจากนั้นดับเบิลคลิก.

  ตอนนี้คุณจะสามารถเลื่อนไปที่ตารางภายในฐานข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงใน Excel และดับเบิลคลิก.

  กล่องโต้ตอบนำเข้าข้อมูลจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณทำการเลือกที่หลากหลายในตัวอย่างนี้เรากำลังนำเข้าข้อมูลตารางเพื่อให้เราสามารถออกจากการตั้งค่าเริ่มต้นและเลือกเซลล์เพื่อเริ่มการนำเข้าข้อมูล คลิกตกลง.

  ข้อมูลจากตารางจะปรากฏบนแผ่นงาน Excel ตามลำดับเดียวกับตาราง.

  บทความที่เกี่ยวข้อง: ฝังแผ่นงาน Excel ลงใน PowerPoint หรือ Word 2007