โฮมเพจ » ทำอย่างไร » ทำให้เส้นตาราง Excel 2007 พิมพ์ในไฟล์สมุดงาน

    ทำให้เส้นตาราง Excel 2007 พิมพ์ในไฟล์สมุดงาน

    ตามค่าเริ่มต้น Excel จะไม่พิมพ์เส้นตารางด้วยข้อมูล Excel ของคุณ นี่คือวิธีทำให้ Excel พิมพ์เส้นตารางเพื่อให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น.

    เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์เอกสาร Excel ให้คลิกแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษบน Ribbon จากนั้นคลิกที่การตั้งค่าหน้ากระดาษ

    ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษให้คลิกที่แท็บแผ่นงาน วางเครื่องหมายถูกไว้ถัดจากเส้นตารางและคลิกตกลง เมื่อคุณพิมพ์เอกสารของคุณคุณจะมีเส้นตารางปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อมูลของคุณ!