โฮมเพจ » ทำอย่างไร » Unzip และ Untar ไฟล์ tar.gz หรือ tar.bz2 ในขั้นตอนเดียว

  Unzip และ Untar ไฟล์ tar.gz หรือ tar.bz2 ในขั้นตอนเดียว

  หากคุณยังใหม่กับโลกแห่ง Linux คุณอาจแตกไฟล์ tar.gz ออกก่อนจากนั้นแตกไฟล์นั้นออกจากไฟล์ tar …อย่างน้อยถ้าคุณกังวลที่จะใช้พรอมต์คำสั่งเลย เป็นเรื่องง่ายที่จะ gunzip หรือแม้แต่บีบอัดไฟล์ด้วยสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่เรียบง่าย.

  ในการ gunzip และ untar ไฟล์ในขั้นตอนเดียวใช้หมายเหตุต่อไปนี้ว่าสวิตช์ z เป็นสิ่งสำคัญที่บอก tar เพื่อคลายซิป.

  tar xvfz somefilename.tar.gz

  หากต้องการใช้ bunzip2 เพื่อแยกไฟล์ tar.bz2 ของคุณในขั้นตอนเดียวให้ใช้สวิตช์ j แทน.

  tar xvfj somefilename.tar.bz2

  อ่าเป็นคนดีและเรียบง่ายในแบบที่เราชอบ.